Gigabyte Aorus 5 MB Core i5 10th Gen GTX 1650Ti Graphics 15.6" 144Hz FHD Gaming Laptop

Gigabyte Aorus 5 MB Core i5 10th Gen GTX 1650Ti Graphics 15.6" 144Hz FHD Gaming Laptop

 • Intel Core i5-10200H (8MB, 2.4GHz up to 4.1GHz)
 • 8GB 2666MHz RAM
 • 128GB NVMe SSD+1TB HDD
 • NVIDIA GTX 1650Ti 4GB Graphics
96,500৳
Buy Now
Gigabyte Aorus 5 KB Core i7 10th Gen RTX 2060 Graphics 15.6" 144Hz FHD Gaming Laptop

Gigabyte Aorus 5 KB Core i7 10th Gen RTX 2060 Graphics 15.6" 144Hz FHD Gaming Laptop

 • Intel Core i7-10750H (12MB, 2.6GHz up to 5.0GHz)
 • 16GB 2666MHz RAM
 • 512GB NVMe PCIe SSD
 • NVIDIA RTX 2060 6GB Graphics
145,000৳
Buy Now
Gigabyte Aorus 7 KB Core i7 10th Gen RTX 2060 Graphics 17.3" 144Hz FHD Gaming Laptop

Gigabyte Aorus 7 KB Core i7 10th Gen RTX 2060 Graphics 17.3" 144Hz FHD Gaming Laptop

 • Intel Core i7-10750H (12MB, 2.6GHz up to 5.0GHz)
 • 16GB 2666MHz RAM
 • 512GB NVMe PCIe SSD
 • NVIDIA RTX 2060 6GB Graphics
155,000৳
Buy Now
Gigabyte AERO 17 SB Core i7 10th Gen GTX 1660Ti Graphics 17.3" 144Hz FHD Gaming Laptop

Gigabyte AERO 17 SB Core i7 10th Gen GTX 1660Ti Graphics 17.3" 144Hz FHD Gaming Laptop

 • Intel Core i7-10750H (12MB, 2.6GHz up to 5.0GHz)
 • 16GB 3200MHz RAM
 • 512GB NVMe PCIe SSD
 • NVIDIA GTX 1660Ti 6GB Graphics
173,000৳
Buy Now
Gigabyte Aorus 5 MB Core i7 10th Gen GTX 1650Ti Graphics 15.6" 144Hz FHD Gaming Laptop

Gigabyte Aorus 5 MB Core i7 10th Gen GTX 1650Ti Graphics 15.6" 144Hz FHD Gaming Laptop

 • Intel Core i7-10750H (12MB, 2.6GHz up to 5.0GHz)
 • 16GB 2666MHz RAM
 • 512GB NVMe PCIe SSD
 • NVIDIA GTX 1650Ti 4GB Graphics
127,000৳
Out Of Stock
Gigabyte AERO 15KB Core i7 10th Gen RTX 2060 Graphics 15.6" OLED UHD Gaming Laptop

Gigabyte AERO 15KB Core i7 10th Gen RTX 2060 Graphics 15.6" OLED UHD Gaming Laptop

 • Intel Core i7-10875H Processor (16MB Cache, 2.3GHz up to 5.1GHz)
 • 16GB (8G x2) RAM
 • 512GB NVMe PCIe SSD
 • NVIDIA RTX 2060 6GB Graphics
203,000৳
Out Of Stock