Extreme E70 BT (C) 1:0 Speaker

Extreme E70 BT (C) 1:0 Speaker

 • Frequency Response: 70Hz-20KHz,
 • Separation: >40dB
 • SIN: >70dB
2,899৳
Buy Now
XTREME E208BU Bluetooth Speaker

XTREME E208BU Bluetooth Speaker

 • Freq :120Hz-20KHzSub >20Hz-170Hz
 • Separation: >40dB
 • SIN: >70dB
4,050৳
Buy Now
XTREME E614BU Bluetooth Speaker

XTREME E614BU Bluetooth Speaker

 • Freq:120Hz-20KHz,Sub>20Hz-170Hz
 • Separation: >40dB
 • SIN: >70dB
4,799৳
Buy Now
XTREME E522BU Bluetooth Speaker

XTREME E522BU Bluetooth Speaker

 • Freq:120Hz-20KHz,Sub>20Hz-170Hz
 • Separation: >40dB
 • SIN: >70dB
6,650৳
Buy Now
Xtreme E510BU Speaker

Xtreme E510BU Speaker

 • Output power: 30W x 2 (RMS)
 • Separation: >40dB
 • SIN: >70dB
7,100৳
Buy Now
XTREME E611BU Bluetooth Speaker

XTREME E611BU Bluetooth Speaker

 • Freq:120Hz-20KHz,Sub>20Hz-170Hz
 • Separation: >40dB
 • SIN: >70dB
13,999৳
Buy Now
Xtreme E129BU 2:1 Speaker

Xtreme E129BU 2:1 Speaker

 • Subwoofer 4? Satellite :3?
 • R.Frequency 20Hz-20KHz
 • Separation ?40dB S/N:?70Db
2,050৳
Out Of Stock
Xtreme E351BU Speaker

Xtreme E351BU Speaker

 • Output power : 6W+2*3W (RMS)
 • Subwoofer : 5"6?
 • Satellites : ?3?? 4ohm
2,449৳
Out Of Stock
Xtreme E353BU Speaker

Xtreme E353BU Speaker

 • Output power:6W+2*3W (RMS)
 • Subwoofer:5"6?
 • Satellites: ?3?? 4ohm
2,449৳
Out Of Stock
Xtreme E354BU Speaker

Xtreme E354BU Speaker

 • Output power : 6W+2*3W (RMS)
 • Subwoofer : 5"6?
 • Satellites : ?3?? 4ohm
2,449৳
Out Of Stock
XTREME E374BU Bluetooth Speaker

XTREME E374BU Bluetooth Speaker

 • Freq:120Hz-20KHz,Sub:20Hz-170Hz
 • Separation: >40dB
 • SIN: >70dB
2,549৳
Out Of Stock
XTREME E256BU 2:1 Speaker

XTREME E256BU 2:1 Speaker

 • Output power:10W+6*2W (RMS)
 • Power Supply: ~220V 50Hz
 • Sub:W155*H262*D263MM
2,599৳
Out Of Stock
XTREME E277BU 2:1 Speaker

XTREME E277BU 2:1 Speaker

 • Output power : 10W+6*2W (RMS)
 • Power Supply : ~220V 50Hz
 • Sub : W160*H277*D286MM
2,599৳
Out Of Stock
Xtreme E283bu 2:1 speaker

Xtreme E283bu 2:1 speaker

 • USB,MMC,FM,DISPLAY,REMOTE
 • Output power :10W+6*2W (RMS)
 • Power Supply : ~220V 50Hz
2,599৳
Out Of Stock
Xtreme E223BU 2:1 Bluetooth Speaker with Remote

Xtreme E223BU 2:1 Bluetooth Speaker with Remote

 • Frequency Response: Sat: 35Hz-18KHz
 • Power Supply:~220V 50Hz
 • Drive Units: Sat: 3" x 2 + Sub: 4"
 • Separation: >65dB
2,399৳
Out Of Stock
Xtreme E224BU 2:1 Bluetooth Speaker with Remote

Xtreme E224BU 2:1 Bluetooth Speaker with Remote

 • Frequency Response: 35Hz-18KHz
 • Power Supply: ~220V 50Hz
 • Drive Units: Sat: 3" x 2 + Sub: 4"
 • Separation: >65dB
2,650৳
Out Of Stock
Xtreme E225BU 2:1 Bluetooth Speaker with Remote

Xtreme E225BU 2:1 Bluetooth Speaker with Remote

 • Frequency Response: 35Hz-18KHz
 • Output power: 20W(12+ 2*4W) (RMS)
 • Drive Units: Sat: 3" x 2 + Sub: 4"
 • Separation: >65dB
2,650৳
Out Of Stock
XTREME E380BU Bluetooth Speaker

XTREME E380BU Bluetooth Speaker

 • Freq:120Hz-20KHz,Sub>20Hz-170Hz
 • Separation: >40dB
 • SIN: >70dB
3,449৳
Out Of Stock
XTREME E831BU 2:1 Speaker

XTREME E831BU 2:1 Speaker

 • USB,REMOTE
 • 20W+2*10W (RMS)
 • Subwoofer: 5.25"8?
3,500৳
Out Of Stock
XTREME E832BU 2:1 Speaker

XTREME E832BU 2:1 Speaker

 • Frequency 20 Hz - 20 KHz
 • Low Noise Amplifier
 • Bass Volume Adjustable
3,650৳
Out Of Stock
XTREME E207BU Bluetooth Speaker

XTREME E207BU Bluetooth Speaker

 • Freq:120Hz-20KHz,Sub>20Hz-170Hz
 • Separation: >40dB
 • SIN: >70dB
3,750৳
Out Of Stock